Vi utbildar, ger råd och stödjer er inom arbetsrätt och spelregler på jobbet.

Vi arbetar bland annat med, 

- uppsägningar av personliga skäl och medarbetarens åtaganden i anställningen

- uppsägningar på grund av arbetsbrist och övertalighet på arbetsplatsen

- medbestämmande, delaktighet och inflytande genom MBL och lokala samverkansavtal

- krav på ett normalt förväntat utfört arbete samt uppförande och en tillåtande kultur på arbetsplatsen

- hur förebygger och hanterar du kränkningar, mobbning, trakasserier och diskriminering i arbetslivet

- hur formar vi den välmående arbetsplatsen


Vill du veta hur vi kan stödja er? Kontakta oss på per@romeojulia.nu!!!