Låt oss ge er stöd och utbildning för chefer, ledningsgruppen, facken eller era medarbetare inom lön och verksamhetsutveckling!!!

Vi erbjuder utbildning/rådgivning bland annati,

- Varför har vi individuell lön och målstyrning?

- Hur involverar du arbetsgruppen i mål och uppdragsdialogen med utgångspunkten i högpresterande team?

- Hur använder du medarbetarsamtalet för att fokusera på medarbetarens uppdrag och insats?

-  Vad ska värderas och bedömas i ett samtal om lön och hur blir det enkelt, tydligt och begripligt?

- Hur planerar , strukturerar och prioriterar du din egen tid rätt så du gör rätt sak vid rätt tillfälle?

- Vilka förutsättningar har du som chef för att leda din verksamhets utveckling framgångsrikt?

- Hur bygger vi en bra lönestruktur och formar en trovärdig lönepolitik?


Kontakta oss på per@romeojulia.nu så pratar vi mer om vad vi kan göra för er!!!