Per Andersson

Senior konsult och utbildare


Senior konsult och utbildare med trettio års erfarenhet av HR-arbete från den offentliga sektorn. Per har en förvaltningsexamen med inriktning mot offentlig administration och har arbetat som ombudsman, kommunsekreterare, personalchef och HR-strateg med ansvar för förhandlingsfrågor.

De senaste nitton åren har Per i huvudsak verkat som utbildare och rådgivare och har arbetat med mer än 150 kommuner och statliga organisationer. Han är en energisk och inspirerande utbildare och rådgivare samt en erfaren och skicklig förhandlare med förmåga att lösa svårare frågeställningar och krångliga positioner.

Per utgår från ett praktiskt förhållningssätt till såväl arbetsrätt som lönefrågor och med sina erfarenheter och möten med flera tusen chefer och deras erfarenhet ser Per HR-funktionen som ett viktig och tydligt stöd för en fungerande chefsroll.